7 april 2017

Overschie Werkt!

Overschie Werkt!

Onlangs vertelde ik aan iemand dat we bezig zijn met een werkgelegenheidstraject binnen Overschie Business Plaza. Zijn reactie was: ‘Je gaat helemaal stralen, als je dit vertelt!’ En ja, dat is ook zo. Dit is een project waar ik heel enthousiast over ben. En dat straal je dan ook uit!

‘Je gaat helemaal stralen, als je dit vertelt!’

Wat is Overschie Werkt?

Samen met partner Wmo Radar/Route 33, de welzijnsorganisatie die actief is in Overschie, hebben we binnen Overschie Business Plaza een werkgelegenheidsproject opgezet onder de noemer Overschie Werkt. In de voorbereiding hebben de projectleiders, Peggy en Steven van Wmo-, samen met Ed Kort van Overschie Business Plaza, een 5 weken durend trainingsprogramma opgezet. Deze training geeft de werkloze kandidaten de beste voorbereiding om weer de arbeidsmarkt op te gaan.

De projectleiders van Wmo dragen zorg voor een belangrijk deel van de trainingen voor de individuele coaching van de kandidaten. Via Overschie Business Plaza lopen de contacten met de bedrijven voor mogelijke werk- en stageplaatsen. Een samenwerking waarbij ieders kwaliteiten aansluiten op de vraagstukken van het programma. Ondersteuning komt er van netwerkpartners uit de Overschiese werkregio die specifieke training geven in het gebruik van social media, het behalen van VCA-certificaten en het geven van bootcamps om het belang van fitheid in te brengen.

dmdesk ondersteunt dit project op de achtergrond en wij faciliteren op het gebied van communicatie.

De kandidaten

Uit een 30-tal sollicitanten zijn, na individuele gesprekken, 8 kandidaten uitgezocht die met name de beste motivatie toonden om deelname af te dwingen. De kandidaten zijn zeer divers in leeftijd, ervaring en mogelijkheden. De keuze hiervoor is bewust, omdat dit de onderlinge sfeer en het teamverband bevordert.

Het team gaat met de kandidaten aan de slag en tijdens dit proces zien ze de mensen groeien, nadenken over hun vaardigheden en kansen op de arbeidsmarkt.

Enthousiasme

Waar komt bij mij dat enthousiasme vandaan? Dat bestaat uit verschillende lagen. Allereerst ben ik blij dat we het project met voldoende financiële middelen van de grond hebben gekregen. Hier heeft een bijdrage uit het Sociaal fonds van Rabobank Rotterdam enorm geholpen. Daarnaast word ik enthousiast als ik zie dat kandidaten uit Overschie van de bank af komen en in beweging gezet worden om actief de arbeidsmarkt op te gaan. Dit doet me deugd als Overschieënaar, maar ook omdat ik sommigen (indirect) ken en weet hoe belangrijk dit voor ze is.

Het enthousiasme komt ook door het feit dat dit project een enorm positieve bijdrage levert aan de positie van Overschie Business Plaza en de gedachte dat lokaal ondernemen, waaronder ook het invullen van vacatures valt, op korte en lange termijn duurzamer is met meer verbinding en resultaat. Met dat laatste sluiten we aan bij de missie van dmdeskcommunicatie die verbindt.

Resultaat

Van dat alles, kun je alleen maar blij worden. Zeker als de kans op plaatsing van meerdere kandidaten heel groot blijkt te zijn en we zelfs kandidaten die niet geselecteerd waren voor het traject inmiddels ook een plaats bij bedrijven in het Overschiese werkgebied hebben kunnen bieden.

Dit is een project wat alles in zich heeft waar wij voor staan: met (lokale) partners maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en duurzame verbindingen leggen.

Verbindingen die werken!

Leo Kool

Leo is eigenaar en directeur van dmdesk. Daarnaast is hij initiatiefnemer van Overschie Business Plaza.